Podmínky ochrany osobních údajů

Formulář pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ a INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Základní shrnutí

 

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Wikinomist, s. r. o. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Wikinomist, s. r. o., se sídlem Hájkova 1808/4, identifikační číslo: 04692381, (NESLOUŽÍ JAKO ZASÍLACÍ ADRESA) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 252197 (dále jen „správce“).

 • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování: Tyršova 1004/2, Tábor, 390 02 (před zasláním reklamovaného nebo vraceného zboží nás kontaktujte předem na dentalweb(zav!nac)dentalweb.cz - zboží od Vás přepravíme na naše náklady),
 • adresa elektronické pošty dentalweb@dentalweb.cz, telefon +420 777 456 522.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4.DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Vaše osobní údaje správce zpracovává pouze po nezbytně nutnou dobu, která se liší podle účelů zpracování:
  • Plnění práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy – 5 let od vystavení daňového dokladu. Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví - 31 a § 32 je účetní jednotka povinna archivovat účetní doklady.
  • Zodpovězení dotazů pomocí kontaktního formuláře – nejdéle 60 dní od zodpovězení dotazu.
  • Cílená nabídka zboží a služeb – nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu/odmítnutí zpracování dle článku 21 GDPR.
  • Marketingové akce – nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu/odmítnutí zpracování dle článku 21 GDPR.
  • Hodnocení spokojenosti s nákupem a se zbožím – nejdéle po dobu záruky hodnocení.
  • Zlepšování našeho webu na základě anonymních dat z jeho používání – 2 roky.
 • Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 5 let od vystavení daňového dokladu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).
 1. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby:
 • Podílející se na dodání zboží/služeb/realizace plateb na základě smlouvy pro správce – PPL CZ, s. r. o., Zásilkovna, s. r. o., GoPay, s. r. o.
  Zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti provozováním e-shopu – Shoptet, s. r. o., Smartsupp.com, s. r. o.
 • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
  • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  • Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: vyplněním formuláře pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.
  • Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

 

 

 Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.